Teknologisk udvikling skal hjælpe i landets kommuner

I de danske kommuner i dag fylder snakken om den teknologiske udvikling, og hvordan den kan omfavnes og anvendes mest fordelagtigt, meget. Det fylder faktisk så meget, at alle kommuner i Danmark har en hel IT-afdeling, hvis overordnede formål er at finde måder, hvorpå de enkelte kommuner kan anvende og udnytte de teknologiske muligheder og fordele mest optimalt.

Udviklingen vedrører især skoler og uddannelse

Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling efterhånden er trådt godt og grundigt indenfor døren hos de danske kommuner. Det er ikke et nyt fænomen længere, men dog stadig et yderst aktuelt fænomen for de danske kommuner. Selvom den teknologiske udvikling er indtrådt i stor forstand, så er det et fænomen, som netop er under udvikling. Det vil altså sige, at de danske kommuner aldrig når til et punkt, hvor de kan sige: ”nu er vi færdige”. Det er, som så meget andet, et område, der kræver en hel afdeling af kompetente medarbejdere, der kan sikre de enkelte kommuners indsats, afspejler udviklingens fremgang.

Især inden for uddannelsessektoren er der sket meget med den teknologiske udvikling gennem senere år. Office 365 til skoler er blevet en nødvendighed for at sikre optimal indlæring og synkronisering af dokumenter, protokoller og arbejdsopgaver. Computere og nye intranet-systemer er blot noget af det, der rundt omkring i landets kommuner hurtigt er blevet absolut essentielt for de enkelte skolers uddannelsesniveau, og er kommet for at blive.

Kommer kun til at fortsætte

Ikke nok med, at teknologien er indtrådt i flittigt brug inden for uddannelsessektoren, og er med til at forme Danmarks fremtid, så er det også en helt integreret del af kommunernes interne arbejdsprocesser og håndtering. Hvis du i dag mangler at få besvaret et spørgsmål fra din kommune eller borgerservice, så kan du blot hoppe ind på deres hjemmeside og oftest få svaret direkte – uden at have nogle som helst former for menneskelig kontakt.

Det er forkert at sige, at denne udvikling blot er begyndt og kun lige er startet, men vi kommer med garanti kun til at se mere til den i fremtiden. Offentlige processer kommer til at blive digitaliseret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *