Hvor mange kommuner er der i Danmark?

En kommune er en politisk underafdeling af en stat, hvor der er oprettet et kommunalt selskab til at varetage den generelle forvaltning af et afgrænset område.

Kommunerne blev først oprettet i 1974 og var baseret på landets sogne. Kommunerne har ansvaret for en række lokale opgaver som f.eks. det kommunale sundhedsvæsen, skoler og offentlig transport. Kommunerne er styret af vidtrækkende vedtægter, der giver dem en høj grad af autonomi.

En masse forskellige huse med træer rundt omkring.

Kommunerne i Danmark

Der er i alt 98 kommuner i Danmark. Dette omfatter byerne København, Aarhus, Odense og Aalborg. Resten af kommunerne ligger på landet.

Antallet af kommuner i hver region i Danmark er som følger:

  • København: 26
  • Århus: 44
  • Odense: 14
  • Ålborg: 10
  • Resten af Danmark: 4

Langt de fleste kommuner (70 %) er beliggende i Københavnsområdet. Herefter følger Århus (44 %), Odense (14 %) og Aalborg (10 %). De resterende 4 % ligger på landet.

Et hvidt fyrtårn med 2 hvide huse med sort tag i Hirtshals

Den største og mindste kommune

Hovedstaden København er den største kommune målt på befolkningstal med 632.634 indbyggere. den mindste kommune målt på befolkningstal er Christiansø med kun 44 indbyggere. Christiansø er også den mindste kommune målt på areal med kun 0,45 kvadratkilometer.

Den største kommune målt på areal er Rudbøl, som dækker 1.545 kvadratkilometer. kommunerne er ansvarlige for en række tjenester, herunder uddannelse, social velfærd og offentlig transport.

Regionalt opdelt

Danmarks kommuner er inddelt i forskellige regioner af administrative årsager. Kommunerne har ansvaret for en lang række opgaver, herunder uddannelse, sundhedspleje og sociale ydelser. Hver kommune styres af en kommunalbestyrelse, som vælges af kommunens indbyggere.

Kommunerne er yderligere underopdelt i sognekommuner, som er ansvarlige for lokale forvaltningsopgaver som f.eks. vejvedligeholdelse og affaldsindsamling. Danmarks kommuner varierer i størrelse og indbyggertal, men spiller alle en vigtig rolle i forhold til at levere vigtige tjenester til den danske befolkning.

Danmark er inddelt i 5 regioner:

  1. Sjælland
  2. Fyn,
  3. Jylland
  4. Bornholm
  5. Færøerne

Hovedstaden København ligger på Sjælland, som er den største og mest befolkede ø. Fyn er den næststørste ø og ligger syd for Sjælland. Jylland er fastlandet og ligger vest for Fyn. Bornholm er en lille ø, der ligger øst for Sverige. Færøerne er en øgruppe, der ligger nordvest for Skotland.