Ophavsret/Ejeroplysninger:

Kommune Match hjemmeside leveres af Kommunematch Solution IVS. Vi er registreret i Danmark med CVR-nr: 38229486. Adressen på vores primære forretningssted er Nørrevænget 37, 5000 Odense C, Danmark.

Indholdet på www.kommunematch.dk må ikke kopieres, deles, anvendes uden samtykke fra Kommune Match.

Ansvarsfraskrivelse:

Kommune Match kan ikke stilles ansvarlig for fremviste data i søgefunktionen, ej heller delte artikler. Kommunen henter data fra forskellige samarbejdspartnere – se samarbejdspartnere. Kommune Match har udelukkende til formål at formidle data samt at gøre det muligt at sammenligne data i match funktionen. Kommune Match gør opmærksom på at det grænser til det umulige at sammenligne kommuner da de er af forskellige størrelser, budgetter og organisering. Derfor er match funktionen hos Kommune Match ment som vejledende til at få hverdagen til at passe sammen og give et indblik i de enkelte kommuner.

Det er den enkelte kommune der selv leverer materialet der bliver fremvist hos Kommune Match. Kommune Match står ikke til ansvar for evt. informationsfejl eller kommunernes branding.

Har du spørgsmål herom eller forslag til hvordan vi bliver bedre, så skriv en mail til kontakt@kommunematch.dk

 

Fortrolighed og sikkerhed

Vi begrænser adgangen til personoplysninger om dig til medarbejdere, som vi mener har et berettiget behov for at få adgang til disse oplysninger for at levere produkter eller tjenesteydelser til dig eller for at udføre deres arbejde. Kommune Match bruger proceduremæssige og tekniske foranstaltninger, der med rette er udviklet for at beskytte dine personoplysninger mod bortkomst, misbrug, uberettiget adgang eller fremlæggelse. Selvom ingen hjemmeside eller app kan garantere sikkerhed, har vi implementeret behørige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsprocedurer til at hjælpe os med at beskytte dine personoplysninger. Vi bruger også kryptering, når vi sender følsomme personoplysninger mellem dit og vores system.

Kommune Match deler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Kommune Match kan bruge tredjepartsleverandører til at hjælpe os med at levere vores produkter eller tjenesteydelser og kan overføre dine personligt identificerbare oplysninger til sådanne leverandører, som har indgået en aftale med os, der beskytter dine oplysningers fortrolige karakter og alene giver leverandøren tilladelse til at bruge dem i det omfang, dette er nødvendigt for at opfylde aftalen.

Som reaktion på stævninger, kendelser eller retssager, eller til at fastslå eller håndhæve vores juridiske rettigheder eller forsvare os mod krav.

I det omfang, vi mener, det er nødvendigt at dele oplysninger med henblik på at undersøge, forhindre eller skride til handling vedrørende ulovlige aktiviteter, mistanke om bedrageri, situationer der involverer potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af Kommune Matchs vilkår for brug, eller som det i øvrigt måtte være påkrævet i henhold til lovgivningen.

Links til tredjepartshjemmesider

Kommune Match viser links til tredjepartshjemmesider, f.eks. efter en søgning, og kan indeholde henvisninger til visse tredjepartsprodukter eller -tjenesteydelser. Hvis du vælger at besøge en tredjepartshjemmeside eller bruge tredjepartens produkter eller tjenesteydelser, skal du være opmærksom på, at denne privatlivspolitik ikke omfatter de aktiviteter og oplysninger, du fremlægger for en sådan tredjepart. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse privatlivspolitikkerne på de tredjepartshjemmesider, du besøger. Vi er ikke på nogen måde ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider, som vi linker til.

Adgang, gennemgang og ændring af dine personoplysninger

Vi giver dig muligheden for at få adgang til, gennemgå og ændre visse oplysninger via registreringssiden på hjemmesiden. Ved din anmodning derom vil vi deaktivere din profil og fjerne dine personoplysninger fra aktiv drift. Din profil vil blive deaktiveret snarest muligt med udgangspunkt i din kontoaktivitet. Vi beholder visse personoplysninger i vores filer og databaser for at forhindre bedrageri, bilægge tvister, foretage problemløsning, hjælpe med en eventuel efterforskning, håndhæve vores vilkår for brug og overholde juridiske krav i det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen. Du kan derfor ikke forvente, at alle dine personoplysninger vil blive fjernet fuldstændigt fra vores databaser som svar på din anmodning.

Ændringer af denne privatlivspolitik

Kommune Match kan opdatere denne politik. Vi vil give dig meddelelse om væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi behandler personoplysninger, ved at sende en meddelelse til den e-mailadresse, der er anført på din Kommune Match-profil, eller ved at opslå en meddelelse på vores hjemmeside.

Handelsvilkår

Gældende fra 30. juni 2017

Generelt

Disse handels vilkår vedrører online annoncering på platformen www.kommunematch.dk og via Kommune Matchs Facebook side i platformens testperiode 30/6-17 til 31/12-17.

Annoncering på kommunematch.dk

En annonceperiode er typisk på 31 dage.  Virksomhedens annonce fjernes automatisk fra kommunematch.dk dagen efter annonceperiodens afslutning. – Dog vil din/jeres annonce arkiveres i tilfælde af nyt køb. Har du/i købt en længere periode, faktureres hele perioden, ved mindre andet aftales.

Ansvar

Kommune Match kan på ingen måde drages til ansvar for en annoncørs indhold på kommunematch.dk, vores facebookside og Instagram. Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere en annonce, hvis der i indholdet er emner, sprog eller andre ting der strider imod kommunematch.dk etik og regler eller imod gældende lovgivning eller indeholder præferencer omkring religion, race, politisk overbevisning el. lign. Ansvar for en annonces indhold er udelukkende annoncørens, og annoncøren modtager annoncens udseende og indhold sammen med faktura, og betalingen herfor er svarende til annoncørens endelig accept. Såfremt kommunematch.dk har lavet en fejl i en annoncering, vil denne på annoncørens opfordring blive rettet indenfor 7 hverdage. Undtaget ferie og helligdage.

Der ydes ikke godtgørelse til annoncører i forbindelse med driftsproblemer eller nedetid på kommunematch.dk

Redigering af annonce

Annoncøren er berettiget til at skifte sin annonce på ugebasis – dette sker ved fremsending af nyt materiale på mail.

Annullering af annonce

En annoncør kan med 7 dages varsel få fjernet en annonce fra Kommunematch.dk. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid at annullere en annonce jfr. Punktet Ansvar. En annullering af en annonce, berettiger ikke annoncøren til tilsvarende tilbagebetaling, uanset årsag til annullering.

Alle priser der figurer på siden eller fremsendes i tilbud er excl. moms

Konkurrenceregler

Deltager du i en af vores konkurrencer, skal du huske at udfylde korrekt information om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, så vi kan kontakte dig angående præmier. Kommune Match forbeholder sig retten til at afvise/slette indhold og billeder, der er upassende. Ved mistanke om snyd forbeholder Kommune Match sig retten at ekskludere deltagere uden varsel. Kommune Match forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt for konkurrencen.

Kommune Match forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles derfor fortroligt. Kommune Match forbeholder sig ret til at stoppe eller udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde.

 

Kommune Match er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Kommune Match påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl ifm. konkurrencen. Ansatte hos Kommune Match og deres husstand må ikke deltage.
Den heldige vinder
Vindere af vores konkurrencer får direkte besked på mail eller telefon. Vinderen er indforstået med at i det omfang det er muligt at stå til rådighed for pressen. Kommune Match forbeholder sig ret til at bruge alle billeder, interviews mm. der bliver lavet i forbindelse med brug af præmierne, i markedsførings-mæssige sammenhænge. Ved at deltage i konkurrencer accepterer du, at dit navn og billede kan blive offentliggjort. Konkurrencen er ikke sponseret eller administreret af Facebook eller Instagram. Svarer vinderen ikke indenfor 2 hverdage, udpeges der automatisk en ny vinder.