APV-reglerne gælder også kommuner

Hvis du har været på arbejdsmarkedet, på samme arbejdsplads, i mere end 3 år – Så har du forhåbentlig stiftet bekendtskab med APV (arbejdspladsvurdering). Dette er nemlig lovpligtigt for både kommuner, regioner og private virksomheder at lave og revidere arbejdspladsvurdering minimum hver 3. år.

Mange har den opfattelse at en APV (arbejdspladsvurdering) kun gælder private virksomheder, men det gælder rent faktisk også kommuner og alle andre offentlige arbejdsplader.

Hvis du ikke kender til jeres APV (arbejdspladsvurdering) og har været ansat i organisationen i mere end 3 år, så bør du tage fat i din daglige leder for at høre ind til, hvor du kan tilgå den.

Der er nemlig nogle konkrete regler, som både arbejdspladsen og APV’en skal opfylde – Disse regler lovpligtige.

  • Forløbet – Der er et fast forløb som APV’en skal laves ud fra.
  • Samarbejde – Både ledere og medarbejdere skal være inddraget i APV’en og samarbejde omkring den.
  • Skriftlig – APV’en skal være skriftlig og må ikke blot være mundtligt gennemgået på et fælles møde i organisationen.
  • Tilgængelighed – Når arbejdspladsvurdering er udarbejdet, skal det være muligt for dig som ansat at tilgå og se den (det samme gælder arbejdstilsynet).

Hvis du vil lære mere om reglerne indenfor udarbejdelsen af APV (arbejdspladsvurdering), så kan du læse mere på Sikma Consult, der tilbyder APV hjælp.

Hvorfor er en APV lovpligtig?

Selvom det for nogle både kan lyde bureaukratisk og spild af resurser at udarbejde en APV, så er der mange fordele ved jævnligt (minimum hvert 3 år), at få lavet og revideret arbejdspladsvurderingen i organisationen – Uanset om det er privat- eller offentlig virksomhed.

En APV sikrer nemlig at man kan forebygge nogle af de faretegn og fejl, der kan ske fremtidigt i virksomheden. Dette kan være:

  • Arbejdsmiljøet og motivation blandt medarbejdere på arbejdspladsen øges
  • Forebygge kommende ulykker, hvis medarbejderne fortæller om nogle sikkerhedsforanstandlinger de anbefaler, der bliver implementeret.
  • Forebyggelse af stress ved et nuværende eller kommende arbejdspres fra ledelsen eller kollegaer på arbejdspladsen.
  • Mindre sygefravær i form af mere arbejdsglæde hos de enkelte medarbejdere. Dette vil reducere omkostninger i organisationen samt gladere medarbejdere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *